Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Geoinformacji
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 215
Telefon:
42-695-45-69
E-mail:
iwona.jazdzewska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://www.turyzm.edu.pl/pracownicyjazdzewska.html
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
geografia osadnictwa, GIS, Polska, Europa
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: