Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

mgr Elżbieta Paradowska

Jednostka:
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 115
Telefon:
42-635-45-52
E-mail:
elzbieta.paradowska@geo.uni.lodz.pl
kwom@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: