Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Elżbieta Papińska

Jednostka:
Pracownia Geoekologii
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok.
Telefon:
42-665-59-27
E-mail:
elzbieta.papinska@geo.uni.lodz.pl
epapin@uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: