Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=elzbieta-kobojek
Konsultacje:
piątek 12.00-13.00;
dyżur w dziekanacie p. 11: środy i piątki 10.00-11.30
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: