Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Pracownicy

dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=elzbieta-kobojek
Konsultacje:
Konsultacje we wrześniu 2017: 6, 20 i 27 września (środa)12.00-13.30
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: