Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=elzbieta-kobojek
Konsultacje:
W dniach 02.07-07.09.2018 nie mam konsultacji. Konsultacje we wrześniu w środy: 12, 19 i 26 września 2018 r. w godz. 12.30-13.30.
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: