Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Edyta Masierek

Jednostka:
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/kadra/pracownicy-katedry/edyta-masierek
Konsultacje:
Poniedziałki: 8.30-10.00 Piątki: 11.00-12.00 (od 26.10)
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: