Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

mgr Dominik Nogala

Jednostka:
Zakład Polityki Przestrzennej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
(42) 635-45-73
E-mail:
dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/kadra/pracownicy-katedry/dominik-nogala
Konsultacje:
poniedziałek 9.00-11.00
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: