Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

mgr Beata Bombiak-Matuszewska

Jednostka:
Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 4a
Telefon:
42-665-59-01
E-mail:
beata.matuszewska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: