Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Pracownicy

dr Bartosz Bartosiewicz

Jednostka:
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=bartosz-bartosiewicz
Konsultacje:
W SESJI EGZAMINACYJNEJ KONSULTACJE ODBYWAJĄ SIĘ: PIĄTEK (15 CZERWCA) - 11:30-13 ŚRODA (20 CZERWCA) - 10-12 PONIEDZIAŁEK (25 CZERWCA) - 10-11 ŚRODA (27 CZERWCA) - 10-12 UWAGA: JESTEM NIEOBECNY W PRACY W TERMINACH -12.06.2018 oraz 21-22.06.2018. NIEOBECNOŚĆ JEST ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI SŁUŻBOWYMI
Zainteresowania badawcze:
• policentryczność regionów miejskich; • ewolucja formy miejskiej; • powiązania przestrzenno-funkcjonalne w regionach miejskich; • rozkład przestrzenny dojazdów do pracy w Polsce; • funkcjonowanie i zarządzanie transportem w mieście; • problemy rozwoju małych miast w Polsce.
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania:
SIT_plan_pracy_na_ćwiczenia.pdf
Geografia_Ekonomiczna_informacje_dla_studentów.pdf