Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Bartosz Bartosiewicz

Jednostka:
Zakład Zagospodarowania Środowiska
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=bartosz-bartosiewicz
Konsultacje:
środa: 13:00-14:30, piątek: 10:00-11:30
Zainteresowania badawcze:
• policentryczność regionów miejskich; • ewolucja formy miejskiej; • powiązania przestrzenno-funkcjonalne w regionach miejskich; • rozkład przestrzenny dojazdów do pracy w Polsce; • funkcjonowanie i zarządzanie transportem w mieście; • problemy rozwoju małych miast w Polsce.
Pozostałe informacje:
w sesji poprawkowej konsultacje odbywają się w następujących terminach: 24 września 2018 - 10:00-12:00 25 września 2018 - 10:00-12:00
Materiały dydaktyczne do pobrania:
SIT_plan_pracy_na_ćwiczenia.pdf
Geografia_Ekonomiczna_informacje_dla_studentów2018.pdf