Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Arkadiusz Głowacz

Jednostka:
Pracownia Dydaktyki Geografii
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 416
Telefon:
42-635-45-87
E-mail:
arkadiusz.glowacz@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: