Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Anita Wolaniuk, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Urbanizacji Przestrzeni
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 202
Telefon:
42-635-45-58
E-mail:
anita.wolaniuk@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: