Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Andrzej Rykała, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 403
Telefon:
42-635-45-83, fax 42-635-44-92
E-mail:
andrzej.rykala@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: