Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

mgr Anna Fortuniak

Jednostka:
Pracownia Geologii
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok.
Telefon:
42-635-43-95
E-mail:
anna.fortuniak@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: