Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Pracownicy

dr Aleksander Szmidt

Jednostka:
Zakład Dynamiki Środowiska i Gleboznawstwa
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 142n
Telefon:
42-665-59-37
E-mail:
aleksander.szmidt@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
Konsultacje:
środy: 11:00-13:00; czwartki 17:00-19:00; W dniach 18-22 września 2017 r. - konsultacje nie odbędą się
Zainteresowania badawcze:
Geomorfologia, Systemy Informacji Geograficznej, analiza rzeźby terenu, teledetekcja i fotointerpretacja
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: