Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw. UŁ

Jednostka:
Zakład Geografii Gospodarczej i Polityki Społecznej
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-80
E-mail:
agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://www.kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/kadra/pracownicy-katedry/agnieszka-rochmins
Konsultacje:
środa 13:00-15:00
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: