Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

mgr Agnieszka Kowalczuk

Jednostka:
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 110
Telefon:
42-635-45-50
E-mail:
agnieszka.kowalczuk@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://www.turyzm.edu.pl/
Konsultacje:
Zainteresowania badawcze:
Pozostałe informacje:
Materiały dydaktyczne do pobrania: