Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Pracownicy

dr Adam Bartnik

Jednostka:
Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Adres:
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź, pok. 203
Telefon:
42-665-59-45
E-mail:
adam.bartnik@geo.uni.lodz.pl
Strona WWW:
http://hydro.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=adam-bartnik
Konsultacje:
środa, 12:00-14:00
Zainteresowania badawcze:
hydrologia, gospodarka wodna, zastosowanie technik komputerowych w geografii fizycznej, hydroinformatyka, obieg wody w strefie zurbanizowanej i podmiejskiej, zasoby wodne Polski i Świata, zmienność czasowa i przestrzenna odpływu rzecznego, ekstremalne zjawiska hydrologiczne (susze i powodzie), model
Pozostałe informacje:
Autor/współautor: 3 książek i ponad 50 publikacji
Członek: Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Okręgowego Jury Olimpiady Geograficznej, Towarzystwa Miłośników Mineralogii przy UŁ
Materiały dydaktyczne do pobrania:
Wykorzystanie GIS w srodowisku przyrodniczym.pdf