Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Plany zajęć na semestr LETNI roku akademickiego 2016/2017

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów I° (licencjackich) – semestr letni 2016/2017

Do pobrania stan na: 2017-09-18 11:59

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów II° (magisterskich) – semestr letni 2016/2017

Do pobrania stan na: 2017-06-26 11:35

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-06 13:21
II rok 2017-02-06 13:21
III rok2017-02-21 12:19

kierunek Geomonitoring

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-06 13:27
II rok 2017-02-20 14:14
III rok2017-02-06 13:27

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-17 11:51
II rok 2017-02-14 14:37
III rok2017-02-17 11:51

kierunek Turystyka i rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-01-31 14:35
II rok 2017-02-07 12:11
III rok2017-03-01 14:09

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-03-09 13:46
II rok 2017-03-09 13:46
III rok2017-03-09 13:46

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-17 14:01
II rok 2017-02-06 13:22

specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-09 12:24
II rok

specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-07 12:15
II rok 2017-02-06 13:23

specjalność Geoekologia z ekofizjografią

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-06 13:45
II rok 2017-02-06 13:45

specjalność Geografia urbanistyczna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-06 13:22
II rok 2017-02-06 13:22

specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-06 13:22
II rok 2017-02-08 14:57

kierunek Turystyka i Rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-02-01 13:00
II rok 2017-02-24 12:34

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-03-09 13:46
II rok 2017-03-09 13:462017-03-09 13:46

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-03-16 11:23
II rok 2017-02-28 13:35