Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Terminarz sesji egzaminacyjnej

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów I° (licencjackich i inżynierskich) – semestr zimowy 2018/2019

Do pobrania stan na: 2019-02-08 13:49

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów II° (magisterskich) – semestr zimowy 2018/2019

Do pobrania stan na: 2019-02-05 12:02

Plany zajęć na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2018/2019

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-11-07 14:31
II rok 2018-10-15 11:35
III rok2018-09-25 12:10

kierunek Geomonitoring

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-11-07 14:30
II rok 2018-10-16 12:13
III rok2018-09-24 13:07

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-11-05 13:19
II rok 2018-11-05 13:18
III rok2018-10-12 14:12

kierunek Turystyka i rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-11-06 13:33
II rok 2018-09-25 12:06
III rok2018-10-17 14:54

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-10-15 14:39
II rok 2018-10-23 11:40
III rok2018-10-17 11:40

Studia inżynierskie

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
1. semestr2018-10-15 14:39
3. semestr
5. semestr2018-10-18 12:51
7. semestr2018-10-12 13:54

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-09-24 13:16
II rok 2018-09-24 13:16

specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2018-09-24 13:21

specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-09-27 13:00
II rok 2018-09-26 12:00

specjalność Geoekologia z ekofizjografią

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-09-28 11:29
II rok

specjalność Geografia urbanistyczna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-10-22 14:31
II rok 2018-10-22 14:31

specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-09-27 12:45
II rok

kierunek Turystyka i Rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-09-28 11:28
II rok 2018-10-15 13:56

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-10-16 13:30
II rok 2018-09-28 14:31

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2018-10-12 14:31