Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Terminarz sesji egzaminacyjnej

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów I° (licencjackich) – semestr letni 2017/2018

Do pobrania stan na: 2018-09-20 12:47

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów II° (magisterskich) – semestr letni 2017/2018

Do pobrania stan na: 2018-09-04 12:09

Plany zajęć na semestr LETNI roku akademickiego 2017/2018

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-03-05 12:25
II rok 2018-02-22 11:40
III rok2018-02-14 12:51

kierunek Geomonitoring

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-03-05 12:21
II rok 2018-02-05 12:31
III rok2018-02-14 12:51

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-26 11:20
II rok 2018-02-28 13:40
III rok2018-02-23 13:54

kierunek Turystyka i rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-27 15:33
II rok 2018-02-22 11:29
III rok2018-02-22 13:37

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-03-12 12:18
II rok 2018-02-27 12:50
III rok2018-03-19 11:21

Studia inżynierskie

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
1. semestr
3. semestr
5. semestr
7. semestr

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-20 12:16
II rok 2018-02-05 12:26

specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-03-12 12:22
II rok 2018-02-07 13:41

specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-15 11:38
II rok 2018-02-09 14:04

specjalność Geoekologia z ekofizjografią

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2018-02-05 14:44

specjalność Geografia urbanistyczna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-08 14:14
II rok 2018-02-09 13:58

specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2018-02-14 11:51

kierunek Turystyka i Rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-21 11:13
II rok 2018-02-20 12:28

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-03-01 14:24
II rok 2018-03-05 11:35

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2018-02-26 11:11
II rok 2018-02-16 13:56