Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Podział roku akademickiego

Zarządzenie Rektora nr 71 w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

Terminarz sesji egzaminacyjnej

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów I° (licencjackich i inżynierskich) – semestr letni 2018/2019

Do pobrania stan na: 2019-09-09 13:08

Terminarz sesji egzaminacyjnej studiów II° (magisterskich) – semestr letni 2018/2019

Do pobrania stan na: 2019-06-10 13:16

Plany zajęć na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2019/2020

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 13:58
II rok 2019-09-13 13:58
III rok2019-09-13 13:58

kierunek Geomonitoring

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:08
II rok 2019-09-13 14:08
III rok2019-09-13 14:08

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:01
II rok 2019-09-13 14:01
III rok2019-09-13 14:01

kierunek Turystyka i rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 13:53
II rok 2019-09-13 13:53
III rok2019-09-13 13:53

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 13:32
II rok 2019-09-13 13:40
III rok2019-09-13 13:40

Studia inżynierskie

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
1. semestr2019-09-13 13:32
3. semestr2019-09-13 13:35
5. semestr2019-09-13 13:42
7. semestr2019-09-17 08:05

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:14
II rok 2019-09-13 14:14

specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:16
II rok

specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geoekologia z ekofizjografią

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia urbanistyczna

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia – studia nauczycielskie

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:10
II rok

specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

kierunek Turystyka i Rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 13:55
II rok 2019-09-13 13:55

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok 2019-09-13 13:50

kierunek Planowanie i organizacja przestrzeni

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 13:46
II rok

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2019-09-13 14:04
II rok 2019-09-13 14:05