Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Studia regionalne Climatology

Plany zajęć na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2017/2018

Daty w komórkach tabel oznaczają terminy ostatnich modyfikacji planów zajeć.

Kreska („—”) w komórce tabeli oznacza, że plan nie został jeszcze opublikowany, względnie, że zajęcia na danym kierunku/roku/systemie studiów nie są w obecnym semestrze prowadzone.

Studia I° (licencjackie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 13:52
II rok 2017-09-20 14:48
III rok2017-09-20 14:48

kierunek Geomonitoring

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 13:52
II rok 2017-09-20 14:23
III rok2017-09-20 14:23

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 13:52
II rok 2017-09-20 14:11
III rok2017-09-20 14:11

kierunek Studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok
III rok

kierunek Turystyka i rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 13:52
II rok 2017-09-20 14:15
III rok2017-09-20 14:15

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 13:52
II rok 2017-09-21 14:40
III rok2017-09-21 14:40

Studia II° (magisterskie)

kierunek Geografia

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-20 14:48
II rok 2017-09-20 14:48

specjalność Klimatologia i ochrona atmosfery

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Monitoring i kształtowanie środowiska

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geoekologia z ekofizjografią

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia urbanistyczna

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Studia ludnościowe i badania na usługami

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia społeczna i rozwoju regionalnego

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

specjalność Geografia polityczna, historyczna i studia regionalne

stacjonarneniestacjonarne
I rok
II rok

kierunek Turystyka i Rekreacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 14:25
II rok 2017-09-20 15:07

kierunek Gospodarka przestrzenna

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 14:40
II rok 2017-09-21 14:40

kierunek Geoinformacja

stacjonarneniestacjonarne
I rok 2017-09-21 12:22
II rok 2017-09-20 14:11