Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Ważna informacja dla studentów I-go roku

2012-11-21 09:53:00
Napisał: ODZ

Uruchomiona została platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testem językowym określającym poziom znajomości języka.

Przystąpienie do tego testu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów UŁ I-go roku.

Dostęp do platformy zostanie zamknięty z dniem 22 grudnia 2012.

Instrukcja obsługi w formacie do pobrania TUTAJ.