Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

2012-10-17 15:59:41
Napisał: tommink

Zapraszamy do deponowania materiałów w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Banner Repozytorium

Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej. Jej celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UŁ.

Repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Stanowi ono archiwum własnych dokumentów elektronicznych.

Materiały zostały podzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe.

Uroczyste otwarcie repozytorium z udziałem władz uczelni nastąpi podczas seminarium Kurs na Otwartą Naukę, odbywającego się w ramach dorocznych obchodów Open Access Week w Łodzi, na które również serdecznie zapraszamy.

W sprawie deponowania dokumentów lub pytań prosimy o kontakt: repozytorium@lib.uni.lodz.pl