Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Kryteria przyznawania stypendiów doktoranckich.

2019-11-20 13:24:14
Napisał: ODZ

Uwaga doktoranci!
Zarządzenia Rektora nr 28 i 29 z 06.11.2019r. zawierają nowe kryteria stosowane do oceny dorobku uzyskanego w roku akademickim 2019/2020:

W sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Łódzkim.

W sprawie: szczegółowych kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie Łódzkim.

Powyższe kryteria będą obowiązywały od 1 października 2020 roku i z tym dniem stracą moc zarządzenia, które były podstawą przyznawania świadczeń w roku akademickim 2018/2019.