Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geografii Historycznej

2019-11-08 12:46:50
Napisał: ODZ

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Geografii Historycznej:

PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 14-15 LISTOPADA 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów WNG. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://geopol.geo.uni.lodz.pl oraz w informatorze o konferencji.

Łączę wyrazy szacunku,
Łukasz Musiaka
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej