Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Test diagnostyczny z języka obcego.

2019-11-07 11:13:22
Napisał: ODZ

Uwaga studenci I roku studiów I stopnia

Wszyscy studenci I roku studiów I stopnia kierunków: geografia, geoinformacja, geomonitoring i gospodarka przestrzenna, są zobowiązani do wypełnienia testu diagnostycznego z języka obcego w terminie 04.11.2019 - 07.01.2020 r. Testy umieszczone są na platformie do zdalnego nauczania: https://moodle.uni.lodz.pl . Wydrukowany wynik testu należy złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych najpóźniej do dnia 15.01.2020 r.

Zachęcamy do lektury szczegółowych informacji przygotowanych przez Dyrektora Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.