Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

2019-09-10 09:30:26
Napisał: ODZ

Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r.

Absolwenci Wydziału Nauk Geograficznych planujący przygotowywać rozprawę doktorska w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna mogą podjąć naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych, natomiast rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku można przygotowywać w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Informacje na temat programów kształcenia , regulaminu oraz kryteriów i terminarza rekrutacji do Szkół Doktorskich są dostępne na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkoly-doktorskie

Szkołą Doktorską Nauk Społecznych kieruje dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ z Zakładu Metodologii Organizacji i Zarządzania WZ. Ta Szkoła Doktorska skupi doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji. Więcej informacji na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkola-doktorska-nauk-spolecznych-ul

Dyrektorką Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych została dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. UŁ z Katedry Fizjologii i Biochemii Roślin WBiOŚ. Szkoła zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: matematyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku. Więcej informacji na stronie:
https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/szkola-doktorska-nauk-scislych-i-przyrodniczych-ul