Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Nagrodzona praca absolwentki WNG

2019-07-05 12:01:22
Napisał: ODZ

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił pracę – absolwentki geoinformacji na UŁ – mgr Małgorzaty Baran pt. "Analiza rozmieszczenia akcji gaśniczych w województwie łódzkim w latach 2014-2016" napisaną pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Mordwy w pierwszej edycji konkursu MIiR na najlepsze prace naukowe w dziedzinie geoinformacji.

Gratuluję wszystkim uhonorowanym. Geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego szczególnie dziękuję za udział w konkursie tym, którzy wchodzą do zawodu – minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Do konkursu zgłoszono 19 prac dyplomowych, 3 rozprawy habilitacyjne i doktorskie, 2 publikacje krajowe oraz 4 innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

To pierwszy taki konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. Wręczane dzisiaj nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji i mam nadzieję, że zmotywują laureatów do dalszej intensywnej pracy – prof. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.

Uroczystość miała miejsce 28 czerwca 2019 r.

Więcej informacji -> https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/minister-jerzy-kwiecinski-wreczyl-nagrody-w-dziedzinie-geoinformacji