Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ

2019-10-01 10:01:05
Napisał: ODZ