Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geografii Historycznej.

2019-06-18 14:50:58
Napisał: ODZ

Szanowni Państwo,
Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych WNG UŁ, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Geografii Historycznej:

PRZESTRZENNY WYMIAR BADAŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 14-15 LISTOPADA 2019
Konferencja odbędzie się w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Szczegóły zaproszenia znajdują się w załącznikach (ogłoszenie konferencyjne oraz karta zgłoszeniowa). Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: geopol@geo.uni.lodz.pl do dnia 15 września 2019 r.

Konferencję adresujemy do naukowców, samorządowców, przedstawicieli instytucji rządowych i pozarządowych oraz praktyków zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym. Wydarzenie objęli patronatem JM Rektor UŁ prof. Antoni Różalski oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Wszelkie informacje dostępne na stronach: http://geopol.geo.uni.lodz.pl/ oraz https://nid.pl/pl/

Będziemy wdzięczni za upowszechnienie naszego zaproszenia wśród pracowników Państwa jednostek i wszystkich osób zainteresowanych problematyką konferencji.
Informator konferencji.
Karta zgłoszeniowa.

z wyrazami szacunku,
Łukasz Musiaka,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej