Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Geografia – studia nauczycielskie – nowy kierunek studiów na WNG.

2019-05-27 13:52:10
Napisał: ODZ

Zapraszamy na nowy kierunek studiów II stopnia od roku akademickiego 2019/2020 Geografia – studia nauczycielskie

Propozycja jest skierowana do osób, które planują zdobyć uprawnienia do pracy w szkole. Kierunek jest realizowany w ramach projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim”, który jest wsparty środkami finansowymi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dodatkowe informacje dostępne na stronach:
http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
https://rekrutacja.uni.lodz.pl

Szczegółowych informacji udziela Pracownia Dydaktyki Geografii WNG UŁ.
Informator PDF (Opis, plan studiów, kontakt).