Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Wykład burmistrza miasta i Gminy Szadek

2019-02-08 16:01:34
Napisał: anowak