Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego!

2019-02-05 10:19:58
Napisał: ODZ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na zajęcia sportowo-rekreacyjne i zdrowotne dla wszystkich Studentów Uniwersytetu Łódzkiego!

Oferta kierowana jest dla wszystkich studentów:
- studiów pierwszego stopnia,
- studiów drugiego stopnia,
- studiów doktoranckich,
- Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców,
- programu Erasmus,

którzy jednocześnie posiadają ważną legitymacją ISIC AZS (szczegóły wyrobienia legitymacji na stronie http://azs.uni.lodz.pl - zakładka „Inne”- legitymacja AZS)

Oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych organizowanych przez SWFiS. Wszyscy studenci mogą zapisać się do istniejących grup wychowania fizycznego 17 specjalności i brać udział w zajęciach. W każdej grupie przewidujemy od 2 do 5 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zajęcia są bezpłatne!

Lista wszystkich grup w okresie rejestracji będzie dostępna na stronie https://ul.uni.lodz.pl, a po zakończeniu rejestracji – na stronie www.swfis.uni.lodz.pl w zakładce „Plan zajęć”.

Student wyrażający chęć uczestnictwa w tych zajęciach powinien bezpośrednio zgłosić się do osoby prowadzącej wybraną grupę wraz z legitymacją studencką i legitymacją ISIC AZS.

Zajęcia w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczynają się 18.02.2019 r.