Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

XIII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

2019-01-04 12:42:45
Napisał: tommink

Została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów.

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę www.lodzkie.pl (zakładka: Edukacja), gdzie można zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz pobrać wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Wnioski w jednym egzemplarzu należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych, pokój 109, w nieprzekraczalnym terminie do 18 stycznia 2019 r.

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl
  • Karolina Krupa, tel. 042 291-98-30, karolina.krupa@lodzkie.pl