Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Mikołajkowe podchody geograficzne

2018-12-04 11:39:11
Napisał: ODZ

Studenci II roku kierunku Turystyka i Rekreacja (specjalność: organizacja rekreacji) w ramach realizacji zadania zaliczeniowego z przedmiotu animacja czasu wolnego, serdecznie zapraszają wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału do udziału w wydarzeniu. W godzinach 11-13 odbędą się Mikołajkowe Podchody Geograficzne. Do udziału w zabawie zapraszamy 4-osobowe grupy (zarówno Pracowników jak i Studentów). Gra będzie polegać na podążaniu wyznaczoną trasą po naszym Wydziale i rozwiązywaniu zagadek. Najlepsza grupa zmierzy się w finale z Dziekanem grając w Jengę.

Jednocześnie wydarzenie to stanie się pretekstem do stworzenia w Mapiarni kącika gier planszowych. Prosimy zatem o przynoszenie tego dnia gier planszowych. Każda gra idealnie odnajdzie się w tym kąciku, a miejsce to pomoże wzbogacić pomysły na wspólne działania w czasie wolnym na Wydziale.

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!