Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Płatne staże

2018-11-26 09:09:21
Napisał: ODZ

Biuro Karier UŁ umożliwia studentom ostatnich lat odbycie wysokiej jakości płatnego stażu (360 godzin) w czołowych firmach wybranych branż. Projekt „Staż na start” jest szansą dla osób, które wchodzą na ścieżkę zawodową i poszukują pierwszych zawodowych doświadczeń. Jest jeszcze 18 miejsc dla studentów II roku dla kierunku gospodarka przestrzenna studia II stopnia z Wydziału Nauk Geograficznych. Staż jest płatny.

Szczegóły i zapisy na http://biurokarier.uni.lodz.pl/staz-na-start Informacji udziela także prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych ds. kierunku gospodarka przestrzenna.