Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Języki obce

2018-11-21 15:01:49
Napisał: ODZ

Uwaga Studenci I roku,

Realizując postanowienia uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, Studium Języków Obcych udostępnia Państwu testy diagnostyczne z sześciu języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego). Celem testów jest określenie Państwa kompetencji językowych i przypisanie Państwa do właściwych grup na lektoratach z języka obcego. Test jest obowiązkowy dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych stopnia.

Test dostępny jest na platformie https://moodle.uni.lodz.pl/ w terminie od 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.: https://moodle.uni.lodz.pl/mod/forum/discuss.php?d=11226

Wydrukowaną i wypełnioną deklaracje językową z zaznaczeniem poziomu języka należy złożyć w dziekanacie do dnia 15.01.2019 r.