Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Sesja naukowa „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. Badania nieinwazyjne środowiska kulturowego i naturalnego południowych Kujaw”

2018-11-19 13:12:43
Napisał: tommink

Program Sesji:

 1. Badania archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice (Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak)
 2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice (Małgorzata Roman)
 3. Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice na tle abiotycznych elementów środowiska geograficznego (Piotr Kittel, Michał Jankowski, Marcinem Sykuła, Sebastian Tyszkowski)
 4. Nieinwazyjne rozpoznanie osad i cmentarzysk z młodszej epoki kamienia w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice
  • szczegółowa inwentaryzacja źródeł archeologicznych (Piotr Papiernik, Rafał Brzejszczak, Joanna Wicha, Weronika Janowska-Wachnik)
  • prospekcja geofizyczna (Piotr Wroniecki)
  • prospekcja geochemiczna (Wojciech Tołoczko, Piotr Kittel)
  • archeologia lotnicza (Rafał Brzejszczak)