Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Test diagnostyczny dla studentów I roku studiów stacjonarnych

2018-10-19 14:04:37
Napisał: mturczyn

Informujemy o obowiązkowym przystąpieniu do testów diagnostycznych przygotowanych przez Studium Języków Obcych. Testy z języków nowożytnych są skierowane do Studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Studenci i studentki I roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, kierunki: gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Wydziale Nauk Geograficznych oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.
Stacjonarne studia I stopnia do wyboru:
19 listopada 2018 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)
23 listopada 2018 r. (piątek) w godz. 14.00 – 16.00 (nowa aula im. S. Liszewskiego)