Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Ubezpieczenie NNW 2018/2019

2018-10-09 13:52:57
Napisał: ODZ

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A. W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie http://www.nnw-studentow.pl)

Ubezpieczenie można zawrzeć:

  • w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową : www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),
  • w przypadku pracowników - albo poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br. chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia (w obydwu tych przypadkach ubezpieczenie również zawarte jest na cały rok akademicki).
Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).

Ewentualne pytania związane z ubezpieczeniem prosimy kierować do Zastępcy Kanclerza UŁ Jarosława Grabarczyka (tel. 42 635-40-10, 635-40-20).