Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Przysposobienie biblioteczne 2018-2019

2018-10-31 09:38:24
Napisał: ODZ

Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego udostępnia na platformie e-learningowej UŁ obowiązkowy kurs z przysposobienia bibliotecznego dla Studentów I roku studiów licencjackich i inżynierskich.

Celem zajęć jest szczegółowe zapoznanie Studentów z regułami korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przećwiczenie umiejętności związanych z wyszukiwaniem materiałów zarówno w tradycyjnych zbiorach drukowanych, jak i w szerokiej kolekcji elektronicznych naukowych baz danych.

Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=pomoc#szkolenia.