Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Obowiązkowe szkoleniach z BHP i prawa autorskiego dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich 2019/2020.

2019-10-31 11:51:12
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP - materiały szkoleniowe" (OSH course - informational materials) oraz "Prawo autorskie 2019" (Training course in copyright 2019).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.