Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Obowiązkowe szkoleniach z BHP i prawa autorskiego dla wszystkich studentów I roku studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich 2018/2019.

2018-10-31 09:51:12
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu "Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim" (Course of OSH in University of Lodz) oraz "Prawo autorskie" (Training course in copyright 2018).

Powyższe szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów.