Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

System Eduroam

2018-09-25 09:43:18
Napisał: ODZ

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ został wdrożony system Eduroam. Pozwala on na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej w każdej instytucji na świecie uczestniczącej w projekcie.

Oznacza to, że nastąpiła zmiana w sposobie łączenia się z wydziałową siecią bezprzewodową z dostępem do Internetu. Aby połączyć się z siecią "eduroam" należy posłużyć się poświadczeniami Active Directory (AD).

Dla Pracowników UŁ będzie to imie.nazwisko@geo.uni.lodz.pl i swoje hasło. Studenci UŁ używają swojej domeny studenckiej, czyli imie.nazwisko@unilodz.eu. Dodatkowo zwiększyliśmy zasięg sieci poprzez montaż dodatkowych anten, również na zewnątrz (ogród skalny i dziedziniec Collegium Geographicum). Więcej informacji na stronie: http://www.geo.uni.lodz.pl/siec-wng-wifi

Osoby nieposiadające konta w AD zachęcamy do aktywacji konta studenckiego, powoduje to jednocześnie zmianę sposobu logowania do systemu USOS. Identyfikatorem stanie się wtedy login AD, a nie nr PESEL.