Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Doktoranci UŁ - droga naukowca

2018-09-20 10:20:52
Napisał: ODZ

Zajmują się infrastrukturą kolejową w Polsce, badają wpływ roślin i związków występujących w przyrodzie na nasze zdrowie, analizują wady systemu wyborczego w Polsce, wykładają nawet za granicą - a to tylko część badań i działań! Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego to grono zdolnych, młodych ludzi, którzy zdecydowali się na zdobycie kolejnego stopnia naukowego, ale przede wszystkim, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu kariery naukowej. Można jeszcze do nich dołączyć!

Studia doktoranckie, nazywane często studiami III stopnia, odbywają się obecnie na wszystkich 12 wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego. Na niektórych z nich prowadzone są więcej niż jedne studia doktoranckie. Na koniec 2017 roku na Uniwersytecie Łódzkim było 1051 doktorantek i doktorantów. Większość studiów doktoranckich na UŁ trwa 8 semestrów (4 lata).

Obecnie istnieje możliwość zapisania się jeszcze na 5 różnych studiów doktoranckich startujących z początkiem nowego roku akademickiego: niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu, stacjonarne studia doktoranckie genetyki molekularnej, cytogenetyki i biofizyki medycznej, InterChemMed Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych, stacjonarne studia doktoranckie chemii, stacjonarne studia doktoranckie biochemiczno – biofizyczne. Więcej informacji uzyskać można na stronie poświęconej rejestracji na studia na UŁ.