Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

GIS w Edukacji

2018-06-08 13:57:26
Napisał: ODZ

Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji GIS w Edukacji, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Łodzi na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (miejsce obrad - Aula im. Profesora Stanisława Liszewskiego).

Organizatorzy jako główne cele konferencji stawiają dyskusję oraz wymianę doświadczeń na tematy związane z edukacją GIS w szkolnictwie wyższym, na różnych kierunkach i uczelniach w Polsce. Przewidujemy wystąpienia osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe: geografów, geodetów, leśników, rolników, biologów, urbanistów i przedstawicieli innych dyscyplin. Konferencja stanowić będzie okazję do prezentacji i wymiany Państwa doświadczeń, jak również do szerokiej dyskusji w zakresie nauczania GIS.