Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Sala 221K

2018-06-05 13:01:46
Napisał: mturczyn

18 VI w godzinach 12-14 sala jest zarezerwowana dla prof. I. Jażdżewskiej.