Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Aula 13N

2018-04-26 18:20:36
Napisał: retwoj

22 VI w godzinach 12-14 aula jest zarezerwowana na egzamin z meteorologii i klimatologii dla I roku geografii przez p. prof. Wibig.