Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Uniwersytetu Bałtyckiego

2018-04-05 12:32:08
Napisał: mturczyn

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Uniwersytetu Bałtyckiego

W imieniu odpowiedzialnego za współpracę UŁ z BUP Prorektora Tomasza Cieślaka, a także koordynatorów BUP, dr hab. Jakuba Kronenberga z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz dr Dominika Drzazgi z Wydziału Zarządzania, uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. BUP, które odbędzie się w sali Senatu UŁ w dniu 19.04.2018, godz. 11:30.

Uniwersytet Łódzki jest częścią sieci ponad 200 szkół wyższych z regionu Morza Bałtyckiego współpracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju - Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme - BUP). W ramach tego Programu organizowane są liczne kursy dla studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju. Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest kurs odbywający się na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin, który w tym roku będzie miał miejsce w dniach 4-18 września, na trasie: Szczecin - Visby - Stavanger. Tematyka zajęć prowadzonych na pokładzie dotyczy środowiska, energii, klimatu, technologii, ekonomii i innych nauk społecznych - w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Kurs nazywa się SAIL - Sustainability Applied in International Learning. Studenci z uczelni należących do sieci BUP mają pierwszeństwo w rekrutacji i są zwolnieni z opłaty. W kursie biorą udział studenci z różnych krajów (nie więcej niż 5 z danego kraju). Organizowany jest także kurs SAIL skierowany do nauczycieli akademickich, który w tym roku odbędzie się w dniach 4-11 lipca na trasie z Goteborga do Sunderland.

BUP stwarza także możliwości nawiązania współpracy badawczej i dydaktycznej, jak również promowania prowadzonych na UŁ badań na forum międzynarodowym.

W czasie spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone w ramach BUP, a także możliwości angażowania się w nie członków społeczności akademickiej UŁ.

Więcej informacji w (PDF).