Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Planowanie i organizacja przestrzeni

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne"

2018-03-20 13:48:22
Napisał: ODZ

Cykl Konferencji o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.
Konferencja w Krakowie - 18.05.2018 r.
Konferencja w Tarnowie - 14.09.2018 r.
Konferencja we Wrocławiu - 21.09.2018 r.
Konferencja w Krakowie - 14.12.2018 r.

Więcej informacji w programie konferencji (PDF).