Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

2017-12-15 10:23:45
Napisał: ODZ

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki: nauki społeczne, nauki ekonomiczne, nauki prawne, nauki matematyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki o Ziemi, nauki techniczne, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.

Ewentualne wnioski należy składać w dziekanacie p. 109N w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r.

Więcej informacji w artykule na stronie: https://www.lodzkie.pl/edukacja