Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Obowiązkowe testy z języków obcych.

2017-11-03 13:13:04
Napisał: ODZ

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życiu uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: Zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Tematem spotkania będą zasady organizacji lektoratów języków obcych na Państwa Wydziale oraz omówienie obowiązkowego testu określającego poziom znajomości wskazanego języka nowożytnego.

Studia stacjonarne, termin do wyboru:

  1. 17 listopada 2017 r. w godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)
  2. 24 listopada 2017 r. W godz. 16.00 – 18.00 (nowa aula im. S.Liszewskiego)