Kierunki studiów:

Geografia Gospodarka przestrzenna Turystyka i Rekreacja Geoinformacja Geomonitoring Climatology

Nowe technologie w badaniach ruchu turystycznego

2017-10-12 11:23:05
Napisał: ODZ

Ogłoszono wyniki konkursu na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie "Folia Turistica" w 2016 roku. Zwycięzcą został artykuł pt. „Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni turystycznej” autorstwa dr Justyny Majewskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), dra Tomasza Napierały (Uniwersytet Łódzki) i mgra Macieja Adamiaka (Harman International).


GRATULUJEMY!
Artykuł można przeczytać na stronie:
http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf